Dầu chân không Edwards Ultra Grade 15

 • Mã sản phẩmUltra Grade 15
 • Áp suất hơi tại 20℃ – 5.8 × 10-6 mbar
 • Áp suất hơi tại 100℃ 3.0 × 10-2 mbar
 • Trọng lượng phân tử385
 • Trọng lượng riêng tại 15℃0.86
 • Độ nhớt tại 20℃104.2
 • Độ nhớt tại 40℃38.1
 • Điểm đông đặc °C-18
 • Điểm chớp cháy °C355
  Contact Me on Zalo
  0904 643 816