DẦU BƠM HÚT CHÂN KHÔNG VACCO 100

  • Sản phẩmVacco 100
  • Mật độ 15°C ( kg/1K)0.84
  • Điểm sôi (°C)240
  • Điểm chết (°C ) -9
  • Tiêu chuẩn cấp dầu100
    Contact Me on Zalo
    0904 643 816