DẦU BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER M100

 • Độ nhớt100
 • Độ pH0
 • Nhiệt độ sôi ban đầu>280°C / 536°F
 • Điểm chết– 9°C / 16°F
 • Tỷ lệ cháy cao nhất và thấp nhất1 – 10%
 • Nhiệt độ tự bốc cháy>320°C / 68°F
 • Tỷ trọng ở 15°C 882 kg/m3
  Contact Me on Zalo
  0904 643 816