Trang chủ » LẬP KẾ HOẠCH SỬA CHỮA

LẬP KẾ HOẠCH SỬA CHỮA

Kế hoạch là gì ? Tại sao quy trình sửa chữa bơm chân không của HCTECH phải có “kế hoạch”?

Như chúng ta có thể thấy, “kế hoạch” xuất  hiện ở bất kỳ các các tổ chức lớn nhỏ khác nhau. Tất cả mọi việc cần được lập ra kế hoạch, càng chi tiết, càng cụ thể bấy nhiêu thì việc tổ chức, phân bổ công việc cho từng bộ phận càng dễ dàng bấy nhiêu. Và tất nhiên, việc hoàn thành từng quy trình sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. 

Kế hoạch sửa chữa bơm hút chân không tại HCTECH sẽ bao gồm các nội dung:

Lập kế hoạch sửa bơm hút chân không .

  Lập ra kế hoạch chính và kế hoạch kế hoạch dự phòng

Lập  ra các kế hoạch khắc phục nguyên nhân gây hư hỏng bơm hút chân không

Lập ra các kế hoạch thời gian cụ thể cho quá trình sửa bơm chân không

Khách hàng sẽ đưa ra kế hoạch của mình để khớp với bên sửa chữa bơm chân không

Lập kế hoạch cho thời gian nghiệm thu thiết bị, chính sách bảo hành.

Từ kế hoạch sửa chữa, các bộ phận sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của mình để việc hợp tác giữa các bộ phận hoàn thành tốt nhất. Các bộ phận sẽ đưa ra kế hoạch, thời gian cụ thể, phương thức làm việc, cách thức tổ chức công việc. HCTECH đảm bảo sự chuyên nghiệp, uy tín, trong từng kế hoạch công việc.