5 (100%) 12 votes
Bơm hút chân không vòng nước Busch series LA