5 (100%) 4 votes
Bơm hút chân không vòng nước Busch series LA