5 (100%) 1 vote
Bơm hút chân không vòng nước Busch series LA