5 (100%) 2 votes
Bơm hút chân không vòng dầu Busch series R5